Δείτε το Ωρολόγιο του τμήματός σας στους παρακάτω συνδέσμους.

Κάντε κλικ στο όνομα του διδάσκοντα για να οδηγηθείτε στην ψηφιακή του τάξη.

Προσοχή! Οι ώρες των διαλειμμάτων, για την εξΑΕ, διαφέρουν!