Το σχολείο μας διαθέτει 7 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια Πληροφορικής, τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών, βιβλιοθήκη, αίθουσα μουσικής, αμφιθέατρο για παρουσίαση εκδηλώσεων, Γυμναστήριο, γραφεία Καθηγητών και Διευθυντή , καθώς και αίθουσα Ειδικής Αγωγής.