Την εβδομάδα 31/5 – 4/6 πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια μέρα Περιβάλλοντος. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό του σχολείου Μητσάνη Κυριακή και είχαν στόχο την ενημέρωση των παιδιών για τη βιοποικιλότητα και τους κινδύνους από την αλόγιστη χρήση πλαστικών και εν τέλει την ευαισθητοποίηση τους για την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος. Στις δράσεις χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) και οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Ένα δείγμα της δουλειάς των παιδιών φαίνεται στις φωτογραφίες από τις τάξεις που συμμετείχαν στις δράσεις.