Παραστατίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ

Νικολαΐδου Αλεξάνδρα Γραμματέας ΕΔΕΑΥ

Σεμερτζίδου Ευαγγελία Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Λογδανίδου Αναστασία ΠΕ23  Ψυχολόγος

Τζήκα Βασιλική ΠΕ30 Κοινωνική λειτουργός