Το Γυμνάσιο Κοπανού ιδρύθηκε το 1977 και αρχικά στεγαζόταν στο κτήριο του σημερινού Δημοτικού Σχολείου, λειτουργώντας ως δημοτικό το πρωί και ως γυμνάσιο το απόγευμα.

Η πρώτη Διευθύντρια ήταν η κ. Σεβαστίδου Βασιλική.

Η κατασκευή του σημερινού κτηρίου πραγματοποιήθηκε το 1993, περιλαμβάνοντας και το Γυμναστήριο.

Το Γυμνάσιο Κοπανού σήμερα….