Τι γίνεται επί θετικού αποτελέσματος self-test;

Εφόσον το τεστ βγει θετικό, οι μαθητές θα πρέπει να εκδώσουν σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος και να προβούν σε δεύτερο επαναληπτικό τεστ εντός 24 ωρών, είτε σε κάποια από τις σταθερές δημόσιες δομές που προτείνονται, είτε ιδιωτικά, εφόσον το επιθυμούν με δικά τους έξοδα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές επιστρέφουν στη σχολική μονάδα, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Τυπώστε την σχολική κάρτα εδώ. Μπορείτε να προμηθευθείτε έντυπο Σχολικής Κάρτα και από το σχολείο.

Δηλώστε το αποτέλεσμα του τεστ εδώ.